رییس کانون سردفتران و دفتر یاران:

قدم‌های بزرگی در راستای الکترونیکی شدن برداشته ایم

خندانی اظهار کرد: در گذشته حضور افراد در دفاتر اسناد رسمی الزامی بود که اکنون به دنبال تغییر این رویه هستیم ، در حوزه‌های اجرایی دیگر شاید این ظرافت‌ها کمتر باشد در راستای الکترونیکی شدن قدم بسیار مهم و بزرگی برداشته شده است
کد خبر: 3084
زمان انتشار: 9 اسفند 1401 ساعت 9:06:39
قدم‌های بزرگی در راستای الکترونیکی شدن برداشته ایم

طلوع اقتصاد: خندانی اظهار کرد: در گذشته حضور افراد در دفاتر اسناد رسمی الزامی بود که اکنون به دنبال تغییر این رویه هستیم ، در حوزه‌های اجرایی دیگر شاید این ظرافت‌ها کمتر باشد در راستای الکترونیکی شدن قدم بسیار مهم و بزرگی برداشته شده است  و در حال حاضر مراجعه حضوری افراد به دفاتر اسناد رسمی برای ارائه مدارک در حال حذف شدن است .

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: دستگاه قضائی به سمت برگزاری فرایند دادرسی به صورت الکترونیکی است‌ و در موارد غیرلازم افراد می توانند از منزل و محل کار خود به صورت برخط در دادگاه حاضر شود. 

مهمترین دستاورد الکترونیکی شدن بحث شفاف سازی در کل نظام اداری است که قرار است انجام شود و مراجعه حضوری افراد کم می شود و در راستای سند تحول است.

او همچنین از اتمام پروژه اسکن و تصویربرداری الکترونیکی اسناد و مدارک همه دفاتر اسناد رسمی در کشور خبر داد و افزود: از ابتدا ثبت اسناد در دفاتر به صورت دستی انجام می شد به همین خاطر در حال حاضر تقریبا ۹۰۰هزار جلد دفاتر اسناد رسمی دست نویس در کشور داریم که برخی از آنها مربوط به ۸۰ سال پیش هستند و ما حق نداریم یک کلمه آنرا حذف کنیم خوشبختانه با همکاری چهار جانبه ای که صورت گرفت، تمامی دفاتر اسناد (بیان دیگر ۱۸۰ میلیون صحفه) اسکن و عکس‌برداری شد. بنابراین در راستای الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی، پروژه اسکن و تصویربرداری از اسناد از بهمن ماه سال گذشته شروع کردیم  در ابتدا ۱۸۰ دوربین خریداری کردیم و به سراسرکشور ارسال کردیم و آموزش های لازم به صورت فنی و حقوقی به نیروهای انسانی داده شد و آنرا امسال به پایان رساندیم .

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه اظهار کرد: قرار است در خصوص نحوه نگهداری این دفاتر نیز در تعامل با قوه قضائیه تصمیم گیری شود. درصورتی که هر اتفاقی برای این دفاتر رخ دهد همانند سیل و زلزله و یا امکان دخل و تصرف به این دفاتر وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه ۸ هزار و ۷۰۰ دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور داریم، گفت: در این حوزه کمبودی وجود ندارد. سازوکاری هایی در این خصوص وجود دارد که در هر جمعیت ۱۵ الی ۲۰ هزار نفری یک دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد. اکنون توازن دفاتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد.یکی از وظایف کانون کمک به اشخاص بی بضاعت برای تنظیم سند است و ساز و کار مشخصی در این خصوص وجود دارد. با توجه به شرایط اقتصادی فرد، همکاران زمانی که با فردی مواجه شوند که اوضاع اقتصادی خوبی ندارد، قطعاً مساعدت خواهند کرد.

خندان در خصوص تعرفه های دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: اقداماتی در این صورت انجام گرفته است که هنوز نمی توانیم به‌صورت قطعی اعلام کنیم. 

او در پاسخ به خبرنگار آرمان ملی در خصوص ارتباط بین دفاتر و سازمان مالیاتی گفت در حال حاضر تعدادی از از استعلام ها و مراودات به صورت  غیر حضوری انجام می پذیرد که این امر در حال افزایش است .

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد