کدام مزایای حقوق کارگران معاف از مالیات شد؟

دیوان عدالت در رای سی تیرماه خود، مزایای مزدی کارکنان را از مالیات معاف دانسته است.
کد خبر: 4745
زمان انتشار: 11 مرداد 1402 ساعت 10:43:32
کدام مزایای حقوق کارگران معاف از مالیات شد؟

 طلوع اقتصاد  حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

رای سی تیرماه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر روزنامه رسمی و منتشر شده، یک خط از ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.

بر این اساس، پرداختی‌هایی مانند حق مهدکودک، حق لباس و بن کارگری با این استدلال که جزو حقوق ماهانه کارکنان نیست، از مالیات معاف شده است.

با رای شماره ۲۶۸۵ دیوان عدالت، اگر مزایای مزدی کارگران به اضافه‌ی حقوق از کف پرداخت مالیات بیشتر باشد، به مزایای مزدی از جمله بن کارگری مالیات تعلق نمی‌گیرد. در رای دیوان عدالت آمده که دریافت مالیات از مزایای کارکنان ما مواد ۸۲، ۸۳ و ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با آرای قبلی دیوان عدالت تعارض دارد.

بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد