زارع پور: نباید پلتفرمی مسدود شود

وزیر ارتباطات گفت: مسدودکردن هیچ پلتفرمی نه خواست رئیس جمهور است و نه خواست دولت از این رو هر فردی تخلف کرد نباید با آن پلتفرم برخورد شود.
کد خبر: 4749
زمان انتشار: 11 مرداد 1402 ساعت 12:09:54
زارع پور: نباید پلتفرمی مسدود شود

طلوع اقتصاد عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، صبح امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باید با افراد متخلف و مدیران پلتفرم ها و هنجارشکنانی که به قانون تمکین نمی کنند برخورد شود.

وی افزود: نباید پلتفرمی را مسدود کرد و این مورد در دستورکار دولت نیست از این رو مسدودکردن هیچ پلتفرمی نه خواست رئیس جمهور است و نه خواست دولت، از این رو هر فردی تخلف کرد نباید با آن پلتفرم برخورد شود.

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد