رئیس خانه احزاب ایران:

احزابی که انتخابات را تحریم می‌کنند فلسفه وجودی خود را زیرسوال می برند

منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب ایران اظهار داشت: احزابی که انتخابات را تحریم می‌کنند و به مردم می‌گویند در انتخابات شرکت نکنید، فلسفه وجودی خود را زیر سوال می‌برند.
کد خبر: 4774
زمان انتشار: 5 مهر 1402 ساعت 13:41:52
احزابی که انتخابات را تحریم می‌کنند فلسفه وجودی خود را زیرسوال می برند

طلوع اقتصاد: منوچهر متکی، رئیس خانه احزاب ایران اظهار داشت: احزابی که انتخابات را تحریم می‌کنند و به مردم می‌گویند در انتخابات شرکت نکنید، فلسفه وجودی خود را زیر سوال می‌برند.

او روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران به همراه رامین مهمان پرست دبیر این نشست درمورد نقش احزاب در انتخابات گفت: مجوز حزبی که انتخابات را تحریم می‌کند یا مردم را به عدم شرکت در آن فرامی‌خواند باید توسط مسئولان مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وزیر امور خارجه سابق ایران در ادامه از ایام انتخابات به‌عنوان بهار فعالیت‌های حزبی یاد و تصریح کرد: احزاب باید در کار تشکیلاتی خود به‌طور مداوم فعالیت کنند.

متکی در پایان گفت: احزاب می‌توانند در محدوده‌ای که قانون اساسی تعیین کرده است، فعالیت کنند. آنها یک وظیفه قانونی دارند اما چون در ساختار سیاسی نیستند، دولت‌ها توجهی به حرف‌های احزاب ندارند.

بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد