جلیلی در رقابت انتخاباتی می رود یا می ماند؟

سعید جلیلی در ستاد انتخاباتی خود گفت: این مسیر جای تعارف نیست و آنچه ما را به اینجا کشانده، وظیفه قطعی و دینی ماست.
کد خبر: 4921
زمان انتشار: 3 تیر 1403 ساعت 10:30:36
جلیلی در رقابت انتخاباتی می رود یا می ماند؟

حمایت از دکتر پزشکیان، برای نجات ایران با تشکیل دولت ملی «کمیته جهارگردان ستاد مرکزی دکتر پزشکیان»

طلوع اقتصاد:  سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین کاندیدای ریاست جمهوری در ستاد انتخاباتی خود گفت: این مسیر جای تعارف نیست و آنچه ما را به اینجا کشانده، وظیفه قطعی و دینی ماست.

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد