پنجشنبه 24 خرداد 1403

وزیر راه و بازداشت مشاورش

کد خبر: 79
زمان انتشار: 20 شهریور 1401 ساعت 19:40:55
وزیر راه و بازداشت مشاورش

اقبال شاکری
در حال حاضر کمیسیون عمران برنامه ای برای تحقیق و تفحص در این مورد ندارد ولی به صورت مستمر در حوزه مسکن وبقیه امور از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند.

اتفاقی در وزارت مسکن ،راه و شهر سازی افتاده ، نهاد های نظارتی ورود و فرد متخلف را دستگیر کرده اند ،با این متحلفان باید برخورد محکم و سختی کرد و وزیر محترم هم باید نهایت همکاری را با نهادهای نظارتی داشته باشد. باید تلاش مان بر این باشد تا افراد این چنینی فرصت تخلف پیدا نکنند ,همه باید از نهادهای نظارتی بابت ورود به این عرصه تشکر کنیم ضمن اینکه آقای وزیر هم از همکاری با نیروهای نظارتی در پیگیری موضوع گفته اند.بنابراین این رخداد را بعنوان یک اتفاق در نظر می گیریم زیرا وزارتخانه آنقدر کارهای بزرگ و سنگینی دارد که نباید اجازه دهیم این مسائل خللی درکار آن ایجاد کند .اتفاقی در یک وزارتخانه افتاده و به سازمان آن مدیر ارتباط پیدا می کند ،ولی اگر یک اتفاقی بیافتد که به ماموریت های آن وزارتخانه ارتباط پیدا کند قطعا مجلس باید وارد شود . در حال حاضر کمیسیون عمران برنامه ای برای تحقیق و تفحص در این مورد ندارد ولی به صورت مستمر در حوزه مسکن وبقیه امور از ابزارهای نظارتی خود استفاده می کند.

باید بپذیریم وزارت مسکن و شهر سازی یک وزارتخانه زیر بنایی خیلی مهمی است و انصافا نمی شود نسبت به وزارتخانه های جمع و جور از آن توقع داشت .در حوزه مسکن کار یک کار جمعی است و بخش های دیگر اجرایی که مسئولیتی در حوزه جهش تولید مسکن دارند باید به این بخش ورود کنند .وزارت راه و شهر سازی مجری است ،ساخت و ساز تدریجی است و یکباره نیست ،شروع این حرکت تولید ۱ میلیون مسکن در سال با تخصیص زمین آغاز می شود و الان وضع وزارتحانه دراین خصوص بد نیست و بالای ۱۵۰۰ هزار هکتارزمین تخصیص داده است .در اصل باید از مهر ۱۴۰۰ که کار را شروع کرده اند می بایست تقریبا ۲ سال بعد ۱ میلیون اول را تحویل دهند .این آن چیزی است که باید کنترل شود و این اتفاق بیافتد ،چون ساخت مسکن ۱و نیم تا دو سال طول می کشد . قرارداد هایی که در این خصوص بسته اند بیش از اینها است ولی ما اصل را در تحویل مسکن می گذاریم . باید تا دو سال دیگر کل مسکن را تحویل دهند یعنی بین یک و نیم تا دو سال آن یک میلیون اول تحویل داده شود .وزیرقول داده اند که هر بارساخت دو میلیون مسکن را شروع کنند که تا پایان دوره تمام شود چون هربار تا بخواهیم سالی یک میلیون را استارت بزنیم آن یک میلیون آخر به دولت بعد می افتد . کار سخت و بزرگی است و باید دولت تمام قد پشت سر این طرح بایستد.

موافق و پیگیر تفکیک وزارت مسکن،راه و شهر سازی هستیم و یکبار هم درمجلس طرح کردیم ،با دولت آقای رئیسی هم صحبت کردیم ولی چون اوایل دولت بود دیگر مجلس همراهی نکرد.الان موقعیت خوبی برای طرح این موضوع است .از یازده سال قبل بار سنگینی بر دوش این وزارتخانه گذاشته اند و طی این مدت آن انتظاری که در ادغام از این وزارتخانه وجود داشته بر آورده نشده است .به نظر من اگر این تفکیک به نفع دولت و مردم است اگر هزینه کوچکی هم داشته باشد باید تحمل کنیم و این تفکیک انجام پذیرد .

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد